TantaTintaBenvinguts a la web de l'Associació TantaTinta.

Som una associació cultural nascuda amb els següents objectius:

- Promoure la divulgació i el coneixement de tot el relacionat amb les arts aplicades que es deriven del dibuix, en especial l'humor gràfic, la historieta o còmic, la il·lustració i el dibuix animat.
- En concret, l'associació treballarà per donar a conèixer el treball tant dels autors contemporanis com el dels ja considerats clàssics. En aquest cas, portarà a terme accions per recuperar la seva obra i publicitar-la en la mesura que sigui possible.
- L'associació entén que el seu ambient de treball natural són els autors d'àmbit europeu, amb especial dedicació a l'àrea cultural entesa com Països Catalans, sense oblidar, però, una vocació d'àmbit universal.

Anualment organitzem la mostra CaricArt.


Somos una asociación cultural nacida con los siguientes objetivos:

-Promover la divulgación de todo aquello relacionado con las artes aplicadas que derivan del dibujo, especialmente el humor gráfico, la historieta o cómic, la ilustración i el dibujo animado.
-En concreto, la asociación trabajará para dar a conocer el trabajo tanto de los autores contemporáneos como de aquellos considerados clásicos. En este caso, llevará a cabo acciones para recuperar la obra de estos y publicitarla en la medida de lo posible.
-La asociación entiende que su ámbito de trabajo natural son los autores europeos, con especial dedicación al área cultural comprendida en los Països Catalans, sin olvidar, sin embargo, una vocación de ámbito universal.

Anualmente organizamos la muestra CaricArt.

Welcome to TantaTinta Association 's web.